Dette reisemålet har stengt for sesongen. Rett før sesongen starter igjen kommer siden til å bli oppdatert med informasjon om utflukter, trefftider etc.

Jordskjelv

Jordskjelv kan forekomme i de fleste land. Som oftest er dette mindre skjelv som man knapt merker og som sjelden forårsaker skader. Selv om risikoen er lav anbefaler vi deg å lese gjennom følgende råd.

Dersom du befinner deg innendørs:

 • Sett deg mot en innervegg og søk tilflukt under en dørkarm eller et bord.
 • Unngå å oppholde deg ved yttervegger, vinduer eller store gjenstander som speil, skap og lamper som kan knuses, falle ned eller velte.
 • Bli værende i bygningen så lenge skjelvet pågår.
 • Benytt ikke heis eller trapper.
 • Hold et tøystykke foran nese og munn for å ikke puste inn alt støvet.

Dersom du befinner deg utendørs:

 • Søk mot nærmeste åpen plass
 • Unngå objekter og bygninger som kan rase sammen, eksempelvis høye bygg og vegger samt strømførende ledninger.
 • Hold deg borte fra det rammede området og returner ikke til bygg før lokale myndigheter eller din reisearrangør har gitt beskjed om at det er sikkert.

Dersom du befinner deg i en bil:

 • Bli sittende i bilen til skjelvet opphører.
 • Unngå å stanse på eller under en bro, under et tre, gatebelysning, strømmaster eller andre objekt som kan falle ned.
 • Vær oppmerksom på eventuelle sprekker i veien, steiner, elektriske ledninger, trær og skilt m.m. etter at skjelvet har opphørt.

Etter skjelvet:

 • Følg de offisielle myndigheters instrukser og vær kritisk til rykter.
 • Vær tilgjengelig på mobiltelefon slik at du kan motta SMS eller telefoner fra reisearrangøren din. Unngå lange, private samtaler som okkuperer nettet unødvendig.
 • Vær forberedt på etterskjelv og gå ikke inn i skadede bygninger.